/Jag söker och gör konst av vardagliga företeelser och objekt. Samlar på
mig föremål som väcker en historia. I systematiserandet och sorterandet
av samlandet föds en klarhet. Varje ting och företeelse är en potentiell
början till ett nytt verk.

 

Processen är av betydelse gällande både tillkomst och en tänkt utveckling.
Jag vill förmedla en ögonblickskänsla, ett nedslag i något pågående. Min
förhoppning är att få betraktaren att varsebli det bekanta och vardagliga
genom egna minnen och upplevelser. Jag hör ofta från andra att det jag
gör är poetiskt. Jag hoppas detta stämmer.

Teknik och material ingår som en del av uttrycket där nyfikenheten är min
drivkraft. Jag arbetar ur en textil utgångspunkt med broderitekniker som
bas, ofta i kombination med textiltryck. Jag återanvänder gamla textilier
där jag redan ser en historia att berätta. Andra konstformer såsom
installation och performance ligger nära. Mönsterformgivning är ett annat
område jag gärna berör./

 

/I seek and make art from ordinary phenomenon and objects - collecting
things that create a story. I search, sort and systematize, and ideas grows
and becomes clear. Every thing and every fact is a potential kick off.

The process is significant in both origin and progress. I wish to catch the
moment - a snapshot. I would like the observer to discover the everyday
life and the intimate through own memories and experiences. I often hear
from spectators that my work is poetic. I hope it is.

The technique and material is an important part of the expression where
curiosity is my prime mover. I work from a textile basis with embroidery
and textile print. I like to recycle old or factory-made textiles. They often
tell a story that I like to develop or widen. Other artforms as installations
and perfomances occures. Pattern design is also an area I gladly use./