/att ägna timmar åt ett ögonblick/ 2007. En serie om åtta broderier, 40x40cm. Ögonblicksbilder på fabriksproducerade tygbitar från använda påslakan, gardiner, kläder… Genom handens långsamhet broderas och filtreras det privata minnet på det massproducerade tyget. Bilderna visades på utställningen These are few of my favourite things. Från vänster till höger; Barefooted in the grass, When a child sleeps, Dotted red, My spinning dress, Flock of Starlings at sunset, House in my dream, Wild Strawberries on a straw, Appletree in bloom.
/to spend hours in a moment/ 2007. A series of eight embroideries, 40x40cm. Snapshots on secondhand fabrics; quilt covers, curtains, clothes… Private memories filter on the mass-produced fabric through the slowness of the hand-embroiders. The pictures were shown at the exhibition These are few of my favourite things. From left to right; Barefooted in the grass, When a child sleeps, Dotted red, My spinning dress, Flock of Starlings at sunset, House in my dream, Wild Strawberries on a straw, Appletree in bloom.