/ingen trasmatta/ 2003-2008... En samling mattrasor är början till en omvänd process. Remsorna pusslas ihop till tygstycken, nya formationer uppstår med spår av de tyger de en gång var. Arbetet har resulterat i ett antal installationer; Textil 2005/Sveriges Konstföreningar, Tröstplåster, Galleri Cosmopolitan, Universums bästa mamma, Nääs konsthantverk, Lärjeåns Trädgårdar…
/no rug/ 2003-2008… A collection of rag-strips from hand-woven rugs was a starter for this reversed process. The strips puzzles together and new forms appears with traces from the original fabric. The work has resulted in a number installations; Textile 2005/The Swedish Associaton of Art, Consolation-plaster, Galleri Cosmopolitan, The best mum in the Universe, Nääs konsthantverk, Lärjeåns Trädgårdar…