/
Isprinsessan/
2003. Broderi på ett prickigt tryckt tyg med sytråd. Hur gestaltas ett minne? Genom att prickarna fyllts olika kan en bild träda fram likt ett rastrerat foto. 20 914 prickar är ifyllda. Flickan är i naturlig storlek, 114 cm lång, sex år gammal. Karlskrona konsthall, 2003, Dunkers kulturhus, Helsingborg, 2003. Galleri Cosmopolitan 2005.
/Ice princess/ 2003. Emroidery on a dotted textileprint with sewing thread. How is a memory shaped? When the 20 914 dots are filled in different sizes a picture appear - like a screened photo. The girl is in natural size, 114 cm tall, six years old.
Karlskrona konsthall, 2003, Dunkers kulturhus, Helsingborg, 2003. Galleri Cosmopolitan 2005.