/Mormor/ 2004-2005. Broderi på damastduk. En kvinnogestalt i naturlig storlek sitter och väver. Verket visades på; galleri Cosmopolitan, Göteborg, Teatergalleriet, Kalmar, Nääs konsthantverk, Nääs och Centrum för bastabinne, Ödenäs.
/Grandmother/ 2004-2005.
Embroidery on damasklinen. A female weaver figures in natural size. The work was exhibited at; Galleri Cosmopolitan, Göteborg, Teatergalleriet, Kalmar, Nääs Arts & Crafts, Nääs and Bastabinne-center, Ödenäs, Sweden.