/Lucka 17/ Performance 2005. I ett fönster mot 1a Långgatan, Göteborg den 17:e december. En lucka i ett live-julkalender-projekt organiserad av bellmanlarssonlindstromnord. 3000m paketsnören krullas under 15 minuter av en kvinnogestalt.
/Lucka 17/ Performance 2005.
In a window towards a street, Göteborg, Sweden, December 17th. A live-calender-before-Christmas-project organized by bellmanlarssonlindstromnord. A womanfigure is curlig 3000m ribbons during 15 minutes.
.