/Lucka 7, garn i gran/ Performance 07-12-2008, i ett fönster mot 1a Långgatan, Göteborg. En lucka i ett live-julkalender-projekt organiserad av bellmanlarssonlindstromnord. Konturer av en gran dras med garn mellan numrerade prickar.

/Lucka 7, garn i gran/ Performance 07-12-2008, in a window towards a street, Göteborg, Sweden. A live-calender-before-Christmas-project organized by bellmanlarssonlindstromnord. An outline of a x-mast tree is made by yarn placed between numbered dots.