/say a number/ 2007. Från utställningen These are few of my favourite things, Mörbylånga konsthall, Öland. En installation av vikta pappersloppor i samarbete med Maja Breife.
/say a number/ 2007.
From the exhibition These are few of my favourite things, Mörbylånga Museum of Art, Öland, Sweden. An installation of folded paperfleas in collaboration with Maja Breife.