/Täcklingar, kryss och sträck/ 2008. Fågelmuseet, Ottenby, Ölands södra udde. En utställning med arbeten kring fåglar. Starar i flock, Gäss i sträck. Broderi på damastdukar likt egna himlar.
/Passerines, ticks and migrating flocks/ 2008. Fågelmuseet, Ottenby, the south cape of Öland, Sweden. An exhibition about birds. Flocks of Starlings, Migrating Geese. Embroidery on damasklinen - like separate heavens.