/Texter från vykort/ 2005. Transfertryck och broderi på damastduk. Texter hämtade från vykort skrivna från en mamma till ett barn på 1950-talet. Vykorten har utmynnat i ett flertal verk. Från vänster till höger; Damstvykort (tryck på damast), detalj från broderi, broderade näsdukar, näckros (servettbrytning), Idag har vi snö här, har ni det i Gränna också?, detalj. Miljöbilderna är från Kvarnen, Söderhamn, 2005.
/Texts from postcards/ 2005. Photoprints and embroideries on damasklinen. The texts are collected from postcards that where posted from mother to child in 1950. The cards resulted in a number of works of art. From left to right; Damasklinen-cards (photoprint on damasklinen), detail, embroideries on handkerchiefes, Water lily (folded napkin), Today it´s snowing, is there snow in Gränna to?, detail. The photos of the surroundings are taken in the Mill, Söderhamn, Sweden, 2005.