/Tusen tyger/ 2003-2008. En samling tyger som visats i olika kombinationer och formationer. Från vänster till höger; Det är inte som det var att gå längs stranden, samlingsutställning, curator Love Jönsson; Dalslands konstmuseum, Eskilstuna konstmuseum, Röhsska museet, 2007-2008. VLKBTF, Karlskrona konsthall, 2003. Cirkelformation 2003, VLKBTF, Dunkers kulturhus, Helsingborg, 2003.
/A thousand textiles/ 2003-2008. A collection of textiles in combinations and formations. From left to right; Det är inte som det var att gå längs stranden, an exhibition about nature in crafts curated by Love Jönsson; Dalslands konstmuseum, Eskilstuna konstmuseum, Röhsska museet, 2007-2008. VLKBTF, Karlskrona konsthall, 2003. Cirkular shape 2003, VLKBTF, Dunkers kulturhus, Helsingborg, 2003.