/Universums bästa mamma/ 2007. Transfertryck på damastduk. En serie om 13 bilder exakt avbildade halsband. 13 gåvor till en mamma, tillverkade av barn på dagis. Verket var en start till utställningen Universums bästa mamma, Nääs konsthantverk.
/The best mum in the Universe/ 2007. Photoprints on damasklinen. A series of 13 pictures identical reproduced necklaces. 13 gifts to a mother, produced by children at a day-care center. The work was the start to the exhibition The best mum in the Universe, Nääs Arts & Crafts, Sweden.